Pravidlá a podmienky použitia

Všeobecné podmienky použitia 

Nábytok nevystavujte priamemu pôsobeniu vody, nadmerného tepla a dlhodobého priameho slnečného žiarenia.Priamym slnečným žiareným dochádza ku zmene farebného otieňa drevených častí nábytku.Ostré a tvrdé predmety môžu spôsobiť poškodenie materialov nábytku.

Nábytok je určený do interieru.Drevené časti

Prach z drevených častí nábytku odstránte jemnou, čistou a suchou prachovkou.Pri väčšom znečistení použite čistiaci prostriedok určený na ošetrovanie nábytku povrchovo dokončeného všetkými druhmi lakov.Pri použití sa riadťe podľa návodu, ktorý je uvedený na prípravku.

Zmena textúry, drobné odchylky vo farbe a prirodzené rastové vady u drevených častí nábytku nie sú závadou, ale naopak dokladom prírodného charakteru dreva.Farebné odlišnosti drevených častí sú spôsobené rozdielnou schopnosťou drevniny absorbovať material povrchovej úpravy.Kovové a plastové časti

nábytku čistite vodou so saponátom, sklenené časti bežnými čistiacimi prostriedkami na sklo.

Po vyčistení hned vysušte a vyleštite jemnou látkou.

Dodržiavajte prosím pokyny a doporučenia obsiahnuté v tomto návode.V opačnom prípade neručíme za možné vzniknuté škody spôsobené nevhodným používaním a neodbornou manipuláciou s nábytkom.

Nájdete nás 

 

Kostolná 48

94901 Nitra

Slovensko

 

Kontakt:

mail:klbecko@klbecko.sk

tel: 037/6566842

mobil:0903463029